Regulamin:

 1. Katalog stron twojkatalogseo.pl zawiera zbiór stron internetowych zgłoszonych przez użytkowników. Zgłoszenie wpisu do rozpatrzenia jest płatne (już od 1,23 PLN z VAT za pomocą SMS lub przelewem od 1,01 PLN z VAT) a publikacja następuje po akceptacji przez jednego z moderatorów. Obecnie akceptacja nowych wpisów następuje w okresie do 3 dni roboczych.
 2. Istnieje możliwość dodania wpisu bezpłatnego jednakże w tym wypadku wymagany jest link zwrotny.
 3. Dokonana opłata nie może być zwrócona w przypadku zgłoszenia strony niezgodnej ze wskazówkami Katalogu.
 4. Zakupiony kod ważny jest przez 24 godziny.
 5. Reklamacje mogą być zgłaszane za pomocą formularza "Kontakt" z dokładnym opisem problemu i będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych.
 6. Wszelkie dane podawane w trakcie rejestracji użytkownika oraz podawane w trakcie wpisywania strony nie będą wykorzystane w sposób niezgodny z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 7. Strona nie zostanie zatwierdzona do publikacji jeśli nie będzie zgodna z regulaminem Katalogu, niezgodna z polskim prawem, nie zawierająca żadnych użytecznych treści. O fakcie zatwierdzenia lub odrzucenia zgłoszenia dodający zostanie poinformowany emailem wysłanym na adres podany w zgłoszeniu.
 8. Obowiązkiem dodającego stronę jest sprawdzenie, czy dodawana strona istnieje już w bazie Katalogu. Opłaty wykonane za zduplikowane zgłoszenia nie będą zwracane.
 9. Treść zgłaszanej strony wymaga zgodności tematycznej z wybraną przez użytkownika kategorią.
 10. W przypadku braku potrzebnej podkategorii, istnieje możliwość zgłoszenia propozycji utworzenia nowej, celem dokładnego umieszczenia wpisu w katalogu.
 11. Akceptowane są jedynie domeny, natomiast subdomeny nie są brane pod uwagę przez moderatora katalogu.
 12. Nie dopuszcza się zgłaszania stron niedostępnych w momencie sprawdzania przez moderatora, kopii innych stron, stron w budowie bądź zawierających treści specjalnie generowanych dla wyszukiwarek.
  • Od użytkownika wymaga się możliwie dokładnego opisywania proponowanej strony:
  • opis musi się składać z min 400, max 2000 znaków
  • konieczne jest zastosowanie poprawnych form językowych i gramatycznych
  • spójnych pod względem treści / nie dopuszcza się stosowania nieczytelnych znaków czy powielania opisów
  • opisy nie mogą zawierać adresów e-mail, adresów zamieszkania czy numerów telefonów
  • Zawartość strony musi być zgodna z polskim prawem, nieakceptowane są wpisy:
  • o tematyce pornograficznej lub erotycznej, anglojęzyczne, warez, rapidshare, torrent i p2p
  • naruszające godność człowieka / strony o treści faszystowskiej, rasistowskiej, propagujące przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym a także stron propagujących inne treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady etyki,
  • zachęcające do zakupu produktów nielegalnych na terenie Polski
  • reklamujących hazard
  • reklamujące produkty typu środki odurzające, narkotyki, dopalacze i inne uznane za nielegalne na terenie RP,
  • strony erotyczne, anglojęzyczne, warez, rapidshare, torrent i p2p są odrzucane, podobnie wszystkie strony o tematyce hazardowej,
  • składające się wyłącznie z reklam lub samych odnośników (tzw. farmy linków)
 13. Strona użytkownika musi zawierać treści w języku polskim.
 14. Podczas weryfikacji stron użytkowników moderator bierze pod uwagę: tematykę strony, wartość merytoryczną oraz stylistykę treści, wykonanie i częstotliwość aktualizacji strony.
 15. Opis dodawanej strony powinien być wyczerpujący oraz pozbawiony błędów ortograficznych - wpisy z niedbałymi opisami lub też nasycone przesadną ilością słów kluczowych będą odrzucane.
 16. Słowa kluczowe należy wpisywać małymi literami oddzielając je przecinkiem.
 17. Administrator Katalogu nie ponosi odpowiedzialności za materiały zgłaszane przez użytkowników.
 18. Za ewentualne naruszenie praw autorskich przez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba, która je zgłosiła do publikacji.
 19. Redaktorzy Katalogu zastrzegają sobie prawo do zmiany treści (tytułów, opisów, słów kluczowych) zgłoszonych wpisów w zakresie wymagającym niezbędnych korekt oraz ewentualnego usunięcia istniejącego wpisu bez podania przyczyny.
 20. Redakcja Katalogu zastrzega sobie prawo do zamknięcia Katalogu i nie przyjmowania zgłoszonych stron bez podania przyczyn takiego działania.
 21. Regulamin Katalogu obowiązuje od momentu opublikowania. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 22. Zgłoszenie strony do Katalogu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 23. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem, SMS przeprowadzane są za pośrednictwem DOTPAY.pl
 24. Usługa SMS działa w sieciach operatorów: Plus GSM, T-Mobile, Orange, Play. Serwis obsługuje Dotpay.pl. DotPay reklamacje (dotyczy wyłącznie nie otrzymania kodu SMS; w pozostałych sprawach reklamacje proszę składać do właściciela katalogu - kontakt za pomocą formularza)
 25. Strony naruszające regulamin mogą zostać usunięte bez powiadomienia użytkownika zgłaszającego wpis.